Karakteristike:

Snaga na elisi 149kw /250ks
Max.broj obrtaja motora 5200-6000
Broj cilindara V-8
Zapremina motora 4600cc
Pokretanje motora Električno - ključ ili dugme
Upravljanje DTS ručica
Alternator 115 amp ( 1449W) 
Menjač Napred
Prazan hod
Nazad
Prenosni odnos 1,85 : 1
Težina 272 kg

MERCURY F250-XL-EFI Verado REDOVNA CENA SA PDV

33.110,00 €

AKCIJSKA CENA ( GOTOVINA)

29.400,00 €

Poslednja navedena cena je data na paritetu FCO Beograd sa svim troškovima i PDV - om!

U cenu nisu uračunati troškovi registracije, nalepnica, goriva i akumulatora.

Ekskluzivni i jedini ovlašćeni distributer za Srbiju - INTEH V , Beograd.

Email: info@intehv.rs * www.MercuryNatuikaSrbija.rs

Karakteristike:

Snaga na elisi 3,68kw / 5ks
Max.broj obrtaja motora 4500-5500
Broj cilindara 1
Zapremina motora 123cc
Pokretanje motora Ručno-potezom
Rezervoar za gorivo 1,1L
Upravljanje Ručkom
Alternator Opcija 4amp – 50w
Menjau010d Napred
Prazan hod
Nazad
Prenosni odnos 2,15 : 1
Težina 25kg

UKUPNO - cena motora sa PDV

1.270,00 €

AKCIJSKA CENA - GOTOVINA

1.120,00 €

Poslednja navedena cena je data na paritetu FCO Beograd sa svim troškovima i PDV - om!

U cenu nisu uračunati troškovi registracije, nalepnica, goriva i akumulatora.

Ekskluzivni i jedini ovlašćeni distributer za Srbiju - INTEH V , Beograd.

Email: info@intehv.rs * www.MercuryNatuikaSrbija.rs