Karakteristike motora:

Snaga na elisi 37 kw / 50 ks
Max.broj obrtaja motora 5500-6000
Broj cilindara 4
Zapremina motora 995cc
Pokretanje motora Električno
Rezervoar za gorivo Opciono
Upravljanje Daljinska komanda
Osovina L (duga 508mm)
Menjač Napred
Prazan hod
Nazad
Prenosni odnos 1,83 : 1
Težina 112kg

MERCURY F50-ELPT-EFI REDOVNA CENA SA PDV

8.420,00 €

AKCIJSKA CENA ( GOTOVINA)

7.080,00 €

Poslednja navedena cena je data na paritetu FCO Beograd sa svim troškovima i PDV - om!

U cenu nisu uračunati troškovi registracije, nalepnica, goriva i akumulatora.

Ekskluzivni i jedini ovlašćeni distributer za Srbiju - INTEH V , Beograd.

Email: info@intehv.rs * www.MercuryNatuikaSrbija.rs